Gustaf Skördeman: "Jag är slav under min vilja."


Personlighetstest   Domedagen  Tintin  


CV   Judgment Day as seen in Terminator 2

Är globalisering bra eller dåligt? Rösta här.