Tredje gången gillt

Ett räkneexempel som visar att domedagen är här.

För det första: 666 X 3 = 1998. Häromåret var det den magiska tredje gången vår tideräkning passerade odjurets tal. Tre är ett viktigt tal i det här sammanhanget. Dels är det en central symbol för just den makt Satan vill förgöra och som han angriper på den yttersta dagen, och dels är hans eget tal, 666, en nia (extra heligt då det är det heliga talet tre exakt tre gånger) uppochnervänd (se nedan) och upprepad tre gånger: 6 - 6 - 6.

För det andra: Att vända årtalet 1999 upp och ner (standardprocedur för satanister, jämför det uppochnervända krucifixet) ger tre sexor i rad: 6 - 6 - 6.

Vi hade alltså två år i rad märkta av odjurets tal, 666. Och år 2000, som apokalyptikerna trodde skulle innebära jordens undergång, blev alltså tredje gången gillt. De tre heliga niorna i 1999 blev tre nollor - ingenting - och ettan, den ende guden, fick dela makten och blev en tvåa.

Domedag Terminator 2 Index