Tintin
Ett annat sätt att se på Tintin och hans äventyr.


En medveten Kalkyl?
Artikel publicerad i Bild & Bubbla 4/91.


Fånga läsaren
Hur Hergé porträtterade sig själv i "Tintin"
Artikel publicerad i Bild & Bubbla 4/94.


Kris och terapi
C-uppsats i Litteraturvetenskap, Uppsala universitet,
framlagd 21 maj 1997.Index